Semplice eleganza
Írta: Fülöp Zsolt Figyelem! Új ablakban nyílik meg.  E-mail

 

 

 

Alapadatok

 


 

 

Kapcsolat

 

 

 

Hivatalos neve: Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás

 

Székhelye: 8460 Devecser, Deák tér 1.

Levelezési címe: 8460 Devecser, Pf. 26.
Hivatalos weboldala: www.somloterseg.hu

 

A Társulás tagtelepülései:

 

Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, Csögle, Dabrony, Devecser, Doba, Egeralja, Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, Kiscsősz, Kispirit, Kisszőlős, Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, Noszlop, Oroszi, Pusztamiske, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Vid


 

Szervezeti struktúra

 

A Társulás szervei : - a Társulási Tanács,


                                 - az Elnökség,

                                 - a bizottság(ok),
 

                             - Feladatellátó Intézmény                                     
 
A Társulás tisztségviselői: az elnök és az elnökhelyettes.


 

Törvényességi felügyelet

 

 

A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás működése felett a törvényességi felügyeletet a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya végzi, mely Veszprémben a Megyeház tér 1. szám alatt található.

 

  

A Társulás elnöke

 


 

Burján Ernő

 

Társulás elnöke

 

 

Telefonszáma:06/30 947 6796

 

 
 
 

 

Társulási Tanács

 


 
 

A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, mely a társulást létrehozó 28 tagönkormányzat polgármestereiből áll.  A Társulási Tanács egyben ellátja a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait, ebben az esetben működésére a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglaltakat alkalmazza.

 


Elnökség

 

A Társulási Tanács munkájának segítésére tagjai közül 5 tagból álló Elnökséget hoz létre, melynek faladata a Társulás tevékenységének folyamatos figyelemmel kisérése,ellenőrzése. Ennek keretében észrevételeket tesz a Társulási Tanács ülésére készített előterjesztésekre, javaslatot tehet konkrét intézkedések megtételére, az elfogadott programok esetleges módosítására.

 


 
Elnökségi tagok
 
Státusz (település)
 
Burján Ernő
 
 
társulás elnöke (Nagypirit)
 
 
Horváth Zoltán
 
 
elnökhelyettes (Doba)
 
 
Ferenczi Gábor
 
 
elnökségi tag (Devecser)
 
 
Csöngei Gábor
 
 
elnökségi tag (Nagyalásony)
 
Tili Károly
 
elnökségi tag (Kolontár)
 
 

 

 

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság

 

A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 5 tagját a társulási tanács saját soraiból, egy választási ciklus időtartamára választja.

 

A bizottság ellenőrzi a Társulási Tanács és az Elnökség döntéseinek végrehajtását, a Társulás szerveinek működését, figyelemmel kíséri és vizsgálja, ellenőrzi a Társulás pénzügyi tevékenységét, gazdálkodását, ellenőrzi a Társulás tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését. Kezdeményezheti a Társulási Tanács összehívását a Társulás Elnökénél. Amennyiben a társulás működésével összefüggésben szabálytalanságot állapít meg, úgy észrevételét írásba foglalva juttatja el a Társulás Elnöknek. Előzetesen véleményezi a Társulás éves költségvetését, zárszámadását, és a gazdálkodással összefüggő előterjesztéseket.

 

 

 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagjai
 
település
 
Felső Sándor
 
 
Noszlop
 
 
Ferenczy Lajos
 
 
Kisberzseny
 
 
Szabó Ferenc
 
 
Kiscsősz
 
 
Marton Dezső
 
 
Adorjánháza
 
 
Modori László
 
 
Borszörcsök
 
 

 

 

Alapfeladatok

 


 

 

A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás a 2011. január 10-ével a 2010. évi CXLIX. törvény alapján az Ajkai kistérségtől levált Devecseri kistérségben található 27 települési önkormányzat társulásával jött létre. 2014. január 1-től Noszlop település csatlakozásával a társulás 28 tagtelepülésből áll. A Társulást a következő feladatok ellátására hozták létre: egyes oktatási és nevelési, szociális ellátási, egészségügyi ellátási, művelődési, belső ellenőrzési, társulás ügyintézés korszerűsítés és területfejlesztési feladatok végrehajtása;, a kistérség területének összehangolt fejlesztése; (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése megvalósítása), térségi közszolgáltatások biztosítása,fejlesztése, szervezése; intézmények fenntartása, valamint a településfejlesztés összehangolása.

 

 

2012. március 1-től a társulás által vállalt szociális (családsegítés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) és gyermekjóléti feladatok ellátása a többcélú kistérségi társulás fenntartásába került.


 

 

Társulási Tanács üléseinek anyagai

 

 

 

Társulási Tanács ülés 2011. október 18.

 


 

Társulási Tanács ülés 2011. október 27.

 


Társulási Tanács ülés 2011. december 7.

Társulási Tanács ülés 2012.január 30.
 
 

Társulási Tanács ülés 2012. március 29.

 


 

 

 

 
 

Társulási Tanács ülés 2012.május 15.

 

 

 

 
 

Társulási Tanács ülés 2012.szeptember 20.

 

 

 

 
Társulási Tanács ülés 2012. december 12.
 
 

Társulási tanács ülés 2012. december 28.

 

 

 


 

Társulási tanács ülés 2013. február 25.

 


 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Dokumentumok

 

  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
 
 

Pályázatok

 

 

Startmunka program 2012 

A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás valamennyi tagönkormányzata részt vesz a 2012. évben megvalósuló Startmunkaprogramban. A program a következő projektek megvalósítását teszi lehetővé a településeken: Februárban 31 projekt indult 158 fő foglalkoztatásával. Márciustól további 26 projekt indul 170 fő alkalmazásával. Ezt követően további 4 projekt fog indulni 29 fővel. A társulás saját projektjében egy fő koordinátort és egy fő mezőgazdasági gépszerelőt foglalkoztat, akik a települések projektjeinek megvalósítását segítik.

 

 

TÁMOP 5.1.1-11/1-2012-0024

A 2012. évben támogatást nyert a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás a TÁMOP 5.1.1-11/1 kiírásra benyújtott „Egy jobb életért!” elnevezésű pályázata. Az októberben induló projektet megvalósítására közel 150 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósítja meg a társulás és konzorciumi partnere a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. A projekt megvalósítási ideje: 2012. október 1.- 2014. szeptember 30.

A projekt 3 fő tevékenységcsoportra osztható: hátrányos helyzetűek képzése, foglalkoztatásának elősegítése; szociális, oktatási és foglalkoztatási közszolgáltatások szakembereinek képzése; Biztos Kezdet Gyermekház program megvalósítása.

 

A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának érdekében a társulás mezőgazdasági gépkezelő, építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető), mezőgazdasági munkás OKJ képzések, informatikai és vállalkozói ismereteket magában foglaló képzéseket, valamint B+E kategóriás jogosítvány megszerzésére irányuló képzést biztosított a célcsoporttagok számára.

A releváns szférákban dolgozó szakemberek kooperációs-, munkaerőpiaci integrációs , falugondnoki-, képzéseken, szupervíziós tréningen, valamint esélyegyenlőségi felkészítésen vesznek részt.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a Devecser, Iszkáz és Somlószőlős településeken létrehozásra kerülő Biztos kezdet házakat működteti majd a megvalósítás időszakban.


TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0028

Normal 0 21 false false false HU X-NONE X-NONE

 

A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-6.1.2/LHH/11/B-2012-0028 számú projekt keretében 122,46 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.  A pályázat keretében a Társulás kistérségi Egészségfejlesztési Irodát hoz létre. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a.  

A projekt hosszú távú célja egy egészségesebb kistérség létrehozása. Ennek elérése érdekében a Somló-környéki Kistérségi Társulás Egészségfejlesztési Irodát hozott létre Somlóvásárhelyen. A 4 fővel működő iroda önálló prevenciós tevékenységeket lát el, egészségfejlesztési, szűrési programokat szervez és bonyolít le. Az iroda kereti között mozgásforma, dietetikai, addiktolgóiai és pszichológiai tanácsadás, a térség 8 településén szív- érrendszer, életvezetés és diabetes klub működik, emellett a térség több településén rendszeres tornafoglalkozá érhető el.

 


 TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0024

A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás sikeres pályázatot valósított meg a „Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására a Devecseri Kistérségben”címmel. A Társulás a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0024 kódszámú 100%-os, vissza nem térítendő támogatással 33,666.000 Ft-ot nyert el, amelyből számos prevenciós programokat szerveztek, hátrányos helyzetű gyermekeket nyaraltattak, online adatbázist, szervezetfejlesztési és szükségletdiagnosztikai dokumentációs rendszer hoztak létre. Az elvégzett tevékenységek a szolgáltatók és az igénybe vevők közötti partnerség, kooperáció és koordináció jegyében valósultak meg. 

 

 

 

 

 

Gazdálkodás

 

 

Törvényesség, eredményesség

 

 

 

Költségvetések, beszámolók

 

 

Foglalkoztatottak
 
 

Szerződések